Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

neressia
0201 7374 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
neressia
0205 d725 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
neressia
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
neressia
Reposted fromFlau Flau
neressia
0741 f912
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
neressia
0960 0ef7
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
neressia
 Łatwo się wzruszam i wcale mi to nie przeszkadza. Ukrywanie uczuć to społeczna choroba. 
— Aleksandra Lipczak
Reposted fromlovvie lovvie
neressia
1095 9848 500
Reposted fromprettyfoods prettyfoods
neressia
1167 e936
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
neressia
Mówią, że przeciwieństwa się przyciągają. Nie wierzę w tę teorię. Przyciągają się ludzie, którzy są do siebie podobni, cenią podobne wartości i podobnie spostrzegają świat. Kochają tak samo. To tak, jak z żywiołami. Woda szybko zgasi pragnienia ognia. Ogień zniszczy ziemię. I tak dalej. Tylko dwa ogniste temperamenty mogą razem trwać. Nie niszczyć siebie nawzajem, razem płonąć i razem podpalać świat. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle
neressia
Dbajmy o wszystkich, których kochamy. Nikt ani nic – nie jest nam dane na zawsze. Nie wiadomo przecież nawet czy czeka nas wspólne jutro.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle
neressia
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle
neressia
Każdy zasługuje na drugą szansę. Zwłaszcza ludzie, na których najbardziej ci zależy.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true
neressia
1218 228f
Reposted fromnatelle natelle

November 25 2017

neressia
1392 c77c 500
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta

November 19 2017

neressia
0483 ef28 500
Reposted fromoutoflove outoflove
neressia
0489 68e2
Reposted fromoutoflove outoflove
neressia
0514 166e 500
Reposted fromoutoflove outoflove
neressia
0519 b6d1
Reposted fromoutoflove outoflove
neressia
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl